Zásady zpracování osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem mého blogu, odběratelem novinek, případně zákazníkem, poskytujete mi své osobní údaje. Já vaše údaje zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídám. Slibuji, že vaše údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce vašich osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost VAXX s.r.o., IČ: 29368308, která provozuje webové stránky www.oportskem.cz. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah a posílat věci zdarma.
Jednotlivé důvody zpracování:

E-mailové kampaně a newslettery

Jste čtenářem: E-mailem vám posíláme novinky či bezplatné kurzy, ke kterým jste se přihlásili. Zpracovávám váš e-mail, sleduji na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů ode mě otevíráte, za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat.

Jste zákazníkem: Zpracovávám váš e-mail, sleduji na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů ode mě otevíráte za účelem přímého marketingu – zasílání obchodního sdělení. Pokud jste mým zákazníkem, zasílám vám novinky z důvodu oprávněného zájmu, který u vás důvodně předpokládám.

Soutěže a giveaways

Pokud se účastníte nějaké mé soutěže, zpracovávám váš e-mail pouze za účelem kontaktování v případě výhry. Po skončení soutěže váš kontaktní údaj z naší databáze vymažu, pokud mi explicitně nepotvrdíte souhlas se zasíláním dalších e-mailů.

Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví
Pokud jste mým zákazníkem, zpracovávám z důvodu plnění smlouvy (např. zaslání přihlašovacích informací do online kurzu, zanesení do účetnictví) tyto vaše osobní údaje: fakturační údaje a e-mail.

Osobní údaje zpracovávám do u trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce VAXX s.r.o. s využitím dalších zpracovatelů, společností Mailchimp, Ecomail, Affilbox, jejichž zpracování spočívá v uchovávání údajů na zabezpečených cloudových serverech.

Abychom mohli měřit, jak se vám na webu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používáme další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to:

Google – Google Analytics a Google Tag Manager pomocí měřícího kódu
Seznam.cz – Sklik, Firmy.cz
Facebook – FB Pixel pomocí měřícího kódu

Jak nás můžete kontaktovat

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese: vasek@oportskem.cz.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: vasek@oportskem.cz

Máte právo na informace, které si právě teď čtete.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a do 30 dnů vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. ?
V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázání zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat naši firmu abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš odběratel na základě vašeho oprávněného zájmu.
Pokud odběratelem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu s přihlášením. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. května 2018

Item added to cart.
0 items -